Thi công xây dựng

- Thi công xây lắp các công trình: Dân dụng, công nghiệp;

- Xây dựng các công trình kỹ thuật hạ tầng trong các khu đô thị, khu công nghiệp.

- Xây dựng lắp đặt các trạm biến thế điện và các đường dây tải điện;

- Lắp đặt các thiết bị điện nước, điện lạnh và trang trí nội, ngoại thất.

- Kinh doanh vật liệu xây dựng.

 - Tư vấn Quản lý dự án,