Lĩnh vực hoạt động

- Cho thuê kho bãi, nhà xưởng, văn phòng.

- Xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng.

- Xây dựng nhà các loại.

- Gia công cơ khí.

- Mua bán, sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc, thiết bị ngành may.

- Sản xuất chỉ, sợi, sản phẩm từ gỗ.

- Hoàn thiện sản phẩm dệt.

- May mặc.