CLB được thành lập trên cơ sở tự nguyện, nhằm giúp Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT, KCNC chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình hình thành và phát triển KCN, KCX, KKT; trao đổi thông tin về kinh tế - xã hội, cơ chế chính sách thu hút đầu tư và những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực hoạt động; tạo sự gắn kết tình cảm, trao đổi, học tập kinh nghiệm trong quản lý, xây dựng và phát triển các KCN, KCX, KKT, KCNC các tỉnh, thành phía Nam. Ngoài ra, CLB còn là nơi thu thập những ý kiến, kiến nghị của các địa phương về những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến KCN, KCX, KKT.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thông qua điều lệ hoạt động của CLB; Quy chế quản lý và sử dụng quỹ của CLB; đồng thời bầu Ban chủ nhiệm CLB nhiệm kỳ 1 (2014-2016) gồm 7 người. Ông Trần Văn Liễu, Trưởng ban Quản Lý các KCN tỉnh Bình Dương được bầu làm chủ nhiệm CLB. 6 Phó Chủ nhiệm là các đồng chí Trưởng ban Ban Quản lý các KCN, KKT của 6 tỉnh, thành phố: Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Cà Mau.

Bích Thủy