9 tháng đầu năm, Ban Quản lý các KCN tỉnh Tiền Giang đã cấp 4 Giấy chứng nhận đầu tư (GCNĐT) cho các dự án của Công ty TNHH Lock &Look với tổng vốn đầu tư 150 triệu USD, diện tích đất 23,33 ha; Công ty TNHH Bao bì quốc tế Thuận Phong với vốn đầu tư 4,6 triệu USD, diện tích đất 1,50 ha; Công ty TNHH Toyonaga (Mekong) với vốn đầu tư 3 triệu USD, diện tích đất 1,00 ha; Công ty TNHH Hùng Vương Mascato (liên doanh Việt Nam – Hong Kong) với tổng vốn đầu tư 1,4 triệu USD. Bên cạnh đó, Ban cũng đã điều chỉnh 15 GCNĐT, trong đó nổi bật là Công ty TNHH Preview Industrial Việt Nam được điều chỉnh 2 lần về tăng vốn đầu tư, lần đầu tăng từ 30 triệu USD lên 50 triệu USD, tăng vốn điều lệ từ 10 triệu USD lên 30 triệu USD; lần 2 tăng tổng vốn đầu tư từ 50 triệu USD lên 70 triệu USD, tăng vốn điều lệ từ 30 triệu USD lên 40 triệu USD…

Tình hình sản xuất, kinh doanh

Trong 9 tháng đầu năm, ước giá trị sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp đạt 7.799 tỷ đồng, tăng 68,8% so với cùng kỳ 2011, đạt 111,4% so với kế hoạch; doanh thu của các doanh nghiệp FDI đạt 305 triệu USD, tăng 3,8% so với cùng kỳ 2011; doanh thu các doanh nghiệp DDI đạt 4.462 tỷ đồng, tăng 23,7% so với cùng kỳ 2011; xuất khẩu đạt 375 triệu USD, tăng 49,4% so với cùng kỳ năm 2011 và đạt 107,2% so với kế hoạch; nhập khẩu đạt 95,6 triệu USD, đạt 64,7% so với kế hoạch. Thuế và các khoản nộp ngân sách trong tháng đạt 14,2 triệu USD và 88 tỷ đồng.

 

Khu công nghiệp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Hiện nay, tổng số lao động tại các KCN Tiền Giang là trên 33.600 người với mức lương bình quân của công nhân trong các KCN khoảng 2,8 triệu đồng/người/tháng; số doanh nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động chiếm trên 80%. Nhìn chung các doanh nghiệp thực hiện khá đầy đủ các quy định của pháp luật lao động.

Ban Quản lý các KCN tiếp tục triển khai Nghị định 29/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường; thực hiện Thông tư 12/2011/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại cho các doanh nghiệp trong KCN; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Liên đoàn lao động tỉnh… kiểm tra, khảo sát các vấn đề liên quan đến môi trường trong các doanh nghiệp.

Một số khó khăn, vướng mắc

Hiện nay, một số doanh nghiệp tại các KCN trong tỉnh đang gặp khó khăn về rào cản thương mại nên phải chuyển nhượng dự án; một số doanh nghiệp thiếu vốn đầu tư xây dựng các hạng mục hạ tầng hoặc chậm góp vốn theo đăng ký tại GCNĐT và chậm triển khai thực hiện dự án.

Một số chủ đầu tư KCN gặp khó khăn trong việc triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng KCN do chưa giải tỏa được mặt bằng, hạ tầng ngoài hàng rào các KCN chưa hoàn thiện; tuyến đường chính vào KCN và hệ thống đường điện 110 KV ngoài hàng rào phục vụ cho KCN Dịch vụ dầu khí Soài Rạp chưa được tiến hành đầu tư xây dựng, gây cản trở rất lớn cho công tác xúc tiến kêu gọi đầu tư của KCN.

Trong 9 tháng đầu năm 2012, tại một số doanh nghiệp dệt may đã xảy ra các cuộc đình công và lãn công, gây rất nhiều khó khăn cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất cũng như ảnh hưởng rất lớn đến các đơn hàng của doanh nghiệp.

Bên cạnh các doanh nghiệp dệt may, các doanh nghiệp thủy sản cũng gặp nhiều khó khăn do đơn giá xuất khẩu không tăng nhưng các chi phí đầu vào tăng cao, nguyên liệu không đảm bảo cho sản xuất, tỷ giá USD thấp…

Phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2012

Nhìn chung, tình hình thu hút đầu tư tại các KCN tỉnh Tiền Giang trong 9 tháng đầu năm 2012 có khả quan hơn so với kế hoạch. Tổng vốn đầu tư thu hút mới và tăng vốn đầu tư là 199,5 triệu USD, trong đó 4 dự án thu hút mới với tổng vốn đầu tư là 159,3 triệu USD, các doanh nghiệp tăng vốn đầu tư là 40 triệu USD.

Tình hình sản xuất của các doanh nghiệp tăng trưởng hơn so với cùng kỳ năm 2011 từ 20 – 40%. Hiện nay, thủy sản vẫn là ngành xuất khẩu chủ lực, tuy nhiên trong những năm tới thị trường xuất khẩu sẽ tăng trưởng mạnh chủ yếu là các ngành may mặc và sản xuất hợp kim đồng do một số dự án may mặc ở KCN Tân Hương sẽ đi vào hoạt động.

Để tiếp tục phát triển các KCN, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp trong KCN, trong những tháng cuối năm 2012, Ban Quản lý các KCN tỉnh Tiền Giang sẽ tập trung vào một số công việc trọng tâm sau:

- Tiếp tục phối hợp với chủ đầu tư hạ tầng KCN vận động kêu gọi đầu tư và hỗ trợ các thủ tục đầu tư cho các doanh nghiệp KCN.

- Cấp và điều chỉnh GCNĐT cho các doanh nghiệp vào KCN.

- Phối hợp với các chủ đầu tư hạ tầng KCN, đồn công an và địa phương theo dõi, giải quyết các trường hợp gây rối, trộm cắp nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại các KCN.

- Tiếp tục phối hợp với các trung tâm, trường đại học và địa phương đào tạo và tuyển dụng lao động cho các doanh nghiệp.

- Phối hợp với các sở, ngành thanh tra tình hình thực hiện pháp luật lao động và phòng cháy chữa cháy của các doanh nghiệp trong KCN trong những tháng cuối năm 2012.

- Tiếp tục theo dõi, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn giúp các doanh nghiệp ổn định sản xuất và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

Minh Ngọc